Tlač

Tlač z počítača

Tlač pomocou používaného aplikačného softvéru (pomocou ovládača tlačiarne)

Tlač pomocou ovládacieho panela zariadenia

Tlač fotografických údajov

Tlač šablón, napríklad linajkového alebo milimetrového papiera

Tlač dokumentov (súborov PDF) uložených na jednotke USB flash

Tlač pomocou webovej služby

Poznámka k tlači pomocou webovej služby

Tlač fotografií z albumu fotografií online

Prevzatie a tlač šablón

Nastavenia webovej služby

Tlač pomocou služby Google Cloud Print

Prípravy na tlač pomocou služby Google Cloud Print

Tlač z počítača alebo telefónu smartphone pomocou služby Google Cloud Print

Tlač z digitálneho fotoaparátu

Tlač fotografií priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge

Informácie o Nastavenia tlače PictBridge

Tlač zo zariadenia kompatibilného s komunikáciou Bluetooth

Tlač z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Komunikácia Bluetooth

Opatrenia pri manipulácii

Príprava na používanie jednotky Bluetooth

Tlač údajov prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Základný postup pri tlači prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Nastavenie komunikácie Bluetooth

Technické parametre

Na začiatok strany