preskočiť na hlavný text

Do okna vyhľadávania zadajte kľúčové slová a kliknite na ikonu (Vyhľadať).

V tejto príručke môžete vyhľadať cieľové stránky.

Príklad zadaných kľúčových slov: „(názov modelu zariadenia) vložiť papier“

Tipy na vyhľadávanie

Cieľové stránky môžete vyhľadať zadaním kľúčových slov do okna vyhľadávania.

Poznámka

 • Zobrazená obrazovka sa môže líšiť.
 • Ak vyhľadávate z tejto stránky alebo zo stránky „Domov“ bez zadávania názvu modelu produktu alebo aplikácie, budú sa prehľadávať všetky produkty, ktoré táto príručka podporuje.
  Ak chcete získať presnejšie výsledky vyhľadávania, zadajte do kľúčových slov názov modelu produktu alebo aplikácie.
 • Vyhľadávanie funkcií

  Zadajte názov modelu produktu a kľúčové slovo funkcie, o ktorej chcete získať ďalšie informácie

  Príklad: ak chcete získať informácie o vkladaní papiera
  Do okna vyhľadávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) vložiť papier“ a spustite vyhľadávanie

 • Chyby pri riešení problémov

  Zadajte názov modelu produktu a kód podpory

  Príklad: ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka s chybou
  Do okna vyhľadávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) 1 000“ a spustite vyhľadávanie

  Obrázok: obrazovka s chybou

  Poznámka

  • Zobrazená obrazovka sa líši v závislosti od produktu.
 • Vyhľadávanie funkcií aplikácií

  Zadajte názov aplikácie a kľúčové slovo funkcie, o ktorej chcete získať ďalšie informácie

  Príklad: ak chcete získať informácie o tlači koláží pomocou aplikácie My Image Garden
  Do okna vyhľadávania zadajte text „My Image Garden koláž“ a spustite vyhľadávanie

 • Vyhľadávanie referenčných stránok

  Zadajte názov modelu a názov referenčnej strany*
  * Referenčné stránky nájdete jednoduchšie, ak zadáte aj názov funkcie.

  Príklad: ak chcete prehľadávať stránku, na ktorú odkazuje nasledujúca veta na stránke skenovania
  Podrobné informácie nájdete v časti „Karta Nastavenia farieb“ pre váš model, na ktorú sa dostanete z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.
  Do okna vyhľadávania zadajte text „(názov modelu zariadenia) skenovať Karta Nastavenia farieb“ a spustite vyhľadávanie