Tlač údajov prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Príprava

Inštalácia ovládačov MP Drivers

Kontrola názvu zariadenia tlačiarne

Registrácia tlačiarne

Odstránenie tlačiarne

Na začiatok strany