Príručka online

- MX720 series -

Môžete zobraziť príručku pre váš produkt.

Užitočné funkcie dostupné v zariadení Riešenie problémov Prehľad zariadenia
(vrátane správnej starostlivosti a zmien nastavení)
Tlač
Môžete tlačiť údaje uložené v počítači alebo mobilnom telefóne a môžete tlačiť aj priamo zo zariadenia.
Kopírovanie
Fotografie a dokumenty môžete kopírovať pomocou rôznych funkcií.
Skenovanie
Skenovanie fotografií a dokumentov, ktoré možno použiť v rôznych aplikáciách.
Faxovanie
Faxy môžete odosielať a prijímať pomocou rôznych funkcií.
Na začiatok strany