preskočiť na hlavný text

Ako používať príručku online

Štruktúra tejto príručky

Táto príručka je usporiadaná takto.

Poznámka

 • Zobrazené položky sa líšia v závislosti od produktu.

<Multifunkčná atramentová tlačiareň>

 • Príručka online

  • Skôr ako začnete
  • Ako používať príručku online
  • Ochranné známky a licencie
  • Vyhľadávanie
  • Mapa lokality
  • Príručka online – XXX series – (kde „XXX“ je názov modelu)

   • Užitočné funkcie
   • Riešenie problémov
   • Prehľad produktu (údržba, zmena nastavení produktu a pod.)
   • Tlač
   • Kopírovanie
   • Skenovanie
   • Faxovanie
  • Príručka online – Aplikácie –

   • Príručka aplikácie My Image Garden
   • Príručka aplikácie Quick Menu
   • Príručka aplikácie Quick Toolbox
   • Užitočný softvér

<Atramentová tlačiareň>

 • Príručka online

  • Skôr ako začnete
  • Ako používať príručku online
  • Ochranné známky a licencie
  • Vyhľadávanie
  • Mapa lokality
  • Príručka online – XXX series – (kde „XXX“ je názov modelu)

   • Užitočné funkcie
   • Riešenie problémov
   • Prehľad produktu (údržba, zmena nastavení produktu a pod.)
   • Tlač
  • Príručka online – Aplikácie –

   • Príručka aplikácie My Image Garden
   • Príručka aplikácie Quick Menu
   • Príručka aplikácie Print Studio Pro
   • Príručka aplikácie Quick Toolbox
   • Užitočný softvér

<Vysokokvalitný farebný skener fotografií>

 • Príručka online

  • Skôr ako začnete
  • Ako používať príručku online
  • Ochranné známky a licencie
  • Vyhľadávanie
  • Mapa lokality
  • Príručka online - XXX - (kde „XXX“ je názov modelu)

   • Užitočné funkcie
   • Riešenie problémov
   • Prehľad produktu (údržba, hlavné súčasti a pod.)
   • Skenovanie
  • Príručka online – Aplikácie –

   • Príručka aplikácie My Image Garden
   • Príručka aplikácie Quick Menu
   • Užitočný softvér

Symboly použité v tomto dokumente

Varovanie

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.

Upozornenie

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poranenie alebo materiálne škody spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenia. Tieto pokyny musíte dodržiavať kvôli bezpečnej prevádzke.

Dôležité

Pokyny obsahujúce dôležité informácie. Tieto informácie si prečítajte, aby ste sa vyhli poškodeniu alebo nesprávnemu používaniu produktu a poraneniu osôb.

Poznámka

Pokyny obsahujúce poznámky k obsluhe a dodatočné vysvetlenia.

Základné

Pokyny vysvetľujúce základné úkony produktu.

Poznámka

 • Ikony sa môžu líšiť v závislosti od produktu.

Používatelia dotykového zariadenia

Ak používate dotykové úkony, musíte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ uvádzané v tomto dokumente nahradiť úkonom, ktorý je nastavený v operačnom systéme. Ak je napríklad v operačnom systéme nastavený úkon „stlačenie a podržanie“, nahraďte „kliknutie pravým tlačidlom myši“ úkonom „stlačenia a podržania“.