Faxovanie

Prípravy na faxovanie

Pripojenie telefónnej linky

Nastavenie typu telefónnej linky

Nastavenie režimu prijímania

Nastavenie informácií o odosielateľovi

Odosielanie faxov pomocou ovládacieho panela zariadenia

Odosielanie faxov pomocou číselných tlačidiel Základné

Opakované odoslanie faxov (opakované vytočenie obsadeného čísla)

Odosielanie faxov pomocou užitočných funkcií

Uloženie prijímateľov

Uloženie prijímateľov pomocou ovládacieho panela zariadenia

Uloženie prijímateľov použitím pomôcky Speed Dial Utility

Prijímanie faxov

Prijímanie faxov

Zmena nastavení papiera

Rozšírené nastavenia režimu prijímania

Prijímanie do pamäte

Prijímanie faxov pomocou užitočných funkcií

Ďalšie užitočné funkcie faxovania

Používanie informačných služieb

Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

Dokument uložený v pamäti zariadenia

Súhrn správ a zoznamov

Odosielanie faxov z počítača

Odosielanie faxov (ovládač faxu)

Vytvorenie adresára (ovládač faxu)

Úprava alebo odstránenie prijímateľa z adresára (ovládač faxu)

Vyhľadanie prijímateľa v adresári (ovládač faxu)

Riešenie problémov s odosielaním faxov (ovládač faxu)

Všeobecné poznámky (ovládač faxu)

Na začiatok strany