FA039W

Dokument uložený v pamäti zariadenia

Ak sa odosielanie faxu nedokončí alebo ak sa zariadeniu nepodarí vytlačiť prijaté faxy, tieto faxy sa uložia do pamäte zariadenia.

Ak počas odosielania faxu nastane chyba, dokument sa neuloží do pamäte zariadenia.

V nasledujúcich prípadoch nemôže zariadenie vytlačiť prijatý fax a automaticky ho uloží v pamäti.

Dôležité
  • Po odpojení napájacieho kábla zariadenia sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

    Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

Faxy uložené v pamäti zariadenia môžete vytlačiť alebo odstrániť. Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia môžete tiež uložiť na disk USB flash.

Poznámka
  • Pri kontrole, tlači alebo odstraňovaní dokumentu uloženého v pamäti zariadenia ho identifikujte podľa čísla prenosu. Ak nepoznáte číslo prenosu cieľového dokumentu, najskôr vytlačte zoznam dokumentov (VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)).

    Podrobné informácie o tlači zoznamu VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST) nájdete v časti Tlač zoznamu dokumentov uložených v pamäti zariadenia.

Na začiatok strany