preskočiť na hlavný text

Vyhľadanie príjemcu v adresári (ovládač faxu)

Príjemcov registrovaných v adresári možno vyhľadávať podľa mena.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete odoslať faxom, v aplikácii ako Poznámkový blok a potom kliknite na príkaz Tlačiť. (Ide o príkaz Tlačiť... (Print...) v ponuke Súbor (File).)

 2. V časti Vybrať tlačiareň (Select Printer) alebo Názov (Name) v dialógovom okne Tlač (Print) vyberte položku Canon XXX series FAX (kde „XXX“ je názov modelu).

 3. Kliknite na položku Tlačiť (Print) alebo OK.

  Obrázok: dialógové okno Tlač

  * Dialógové okno Tlač (Print) v aplikácii Poznámkový blok

 4. V dialógovom okne Odoslať FAX (Send FAX) kliknite na položku Zobraziť adresár... (Display Address Book...) v časti Nastaviť príjemcu (Set Recipient).

  Obrázok: dialógové okno Odoslať FAX
 5. V dialógovom okne Výber príjemcu z adresára (Select Recipient from Address Book) zadajte do poľa Hľadať podľa príjemcu (Search by Recipient) meno príjemcu, ktorého chcete vyhľadať.

  Ak sa zadané meno nájde, príjemca sa zobrazí v zozname kontaktov a jeho meno sa vyberie.

  Zatiaľ čo je meno vybraté, kliknutím na položku Nastaviť ako príjemcu (Set as Recipient) ho zadajte ako príjemcu.

  Obrázok: dialógové okno Výber príjemcu z adresára

  Dôležité

  • Nemožno vyhľadávať podľa iných kritérií ako podľa mena.