preskočiť na hlavný text

Všeobecné poznámky (ovládač faxu)

Na tento ovládač faxu sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia. Pri používaní ovládača faxu pamätajte na tieto body.

 • Ovládač faxu nemusí správne fungovať, keď sa ako fax odosiela dokument programu Microsoft Excel 2002 so začiarknutou možnosťou Umožniť zmenu formátu A4 na formát Letter a naopak (Allow A4/Letter Paper Resizing) v programe Microsoft Excel 2002. Podľa pokynov nižšie vyriešte problém:

  1. Kliknite na položku Možnosti... (Options...) v ponuke Nástroje (Tools).
  2. Zrušte začiarknutie možnosti Umožniť zmenu formátu A4 na formát Letter a naopak (Allow A4/Letter Paper Resizing) na karte Medzinárodné (International).
 • Ak používate kompatibilnú sieťovú tlačiareň, nemôžete odosielať faxy z viacerých počítačov naraz. Ak sa pokúsite odoslať fax z počítača v momente, keď sa fax odosiela z iného počítača, zobrazí sa hlásenie a fax nemožno odoslať.

  Uistite sa, že sa fax neodosiela z iného počítača.

 • Ak priradíte ovládač faxu k portu Bluetooth, nemôžete odosielať faxy z počítača.
 • Pre položku Faxové číslo (Fax Number) môžete použiť tieto znaky:

  Znak Vysvetlenie
  0 – 9, *, # Na použitie v telefónnych a faxových číslach.
  , p Na vloženie pauzy medzi čísla.
  P Na vloženie pauzy na koniec sekvencie čísel.
  T Čísla po znaku T sa odošlú ako tónový signál.
  +, -, ( ), medzera Na uľahčenie prečítania čísla. Medzeru nemožno vložiť na začiatok čísla.

  *Nemožno použiť znaky „.“, „R“, „M“ ani „E“.

 • Do polí Meno príjemcu (Recipient Name)Faxové číslo (Fax Number) možno zadať tento počet znakov.

  Meno príjemcu (Recipient Name): najviac 16 znakov

  Faxové číslo (Fax Number): najviac 60 znakov

  * Počet znakov, ktorý možno zadať, sa v niektorých oblastiach líši.

 • Ovládač faxu nefunguje správne, ak zrušíte začiarknutie možnosti Povoliť združovanie tlačiarní (Enable printer pooling) na karte Porty (Ports) v rámci dialógového okna Canon XXX series FAX Vlastnosti (Canon XXX series FAX Properties) (kde „XXX“ je názov modelu). Skontrolujte, či je táto možnosť začiarknutá.

Podrobné informácie o otvorení dialógového okna Canon XXX series FAX Vlastnosti (Canon XXX series FAX Properties) nájdete v časti „Otvorenie dialógového okna s vlastnosťami ovládača faxu pomocou ikony faxu/tlačiarne“.