preskočiť na hlavný text

Ako otvoriť obrazovku nastavení ovládača faxu

V nasledujúcej časti sa vysvetľuje, ako možno zobraziť dialógové okno nastavení tlače alebo dialógové okno Vlastnosti ovládača faxu z inej aplikácie alebo pomocou ikony faxu/tlačiarne.

Otvorenie dialógového okna nastavení tlače ovládača faxu z inej aplikácie

 1. Kliknite na príkaz Tlačiť v danej aplikácii.

  Vo všeobecnosti môžete otvoriť dialógové okno Tlačiť (Print) výberom položky Tlačiť v ponuke Súbor.

 2. Vyberte „názov svojho modelu“ a potom kliknite na tlačidlo Predvoľby (Preferences) (alebo Vlastnosti (Properties)).

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení tlače ovládača faxu.

Otvorenie dialógového okna nastavení tlače ovládača faxu pomocou ikony faxu/tlačiarne

 • Windows 8.1/Windows 8:

  1. Kliknite na kľúčové tlačidlo Nastavenia (Settings) > Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series Printer alebo ikonu Canon XXX series FAX, vyberte položku Predvoľby tlače (Printing Preferences) a potom Canon XXX series FAX. (Kde „XXX“ je názov modelu.)

 • Windows 7:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series Printer alebo ikonu Canon XXX series FAX, vyberte položku Predvoľby tlače (Printing Preferences) a potom Canon XXX series FAX. (Kde „XXX“ je názov modelu.)

 • Windows Vista:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Tlačiarne (Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series FAX (kde „XXX“ je názov modelu) a vyberte položku Predvoľby tlače... (Printing Preferences...).

 • Windows XP:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) > Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series FAX (kde „XXX“ je názov modelu) a vyberte položku Predvoľby tlače... (Printing Preferences...).

Otvorenie dialógového okna s vlastnosťami ovládača faxu pomocou ikony faxu/tlačiarne

 • Windows 8.1/Windows 8:

  1. Kliknite na kľúčové tlačidlo Nastavenia (Settings) > Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series Printer alebo ikonu Canon XXX series FAX, vyberte položku Vlastnosti tlačiarne (Printer Properties) a potom Canon XXX series FAX.. (Kde „XXX“ je názov modelu.)

 • Windows 7:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series Printer alebo ikonu Canon XXX series FAX, vyberte položku Vlastnosti tlačiarne (Printer Properties) a potom Canon XXX series FAX.. (Kde „XXX“ je názov modelu.)

 • Windows Vista:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Tlačiarne (Printers).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series FAX (kde „XXX“ je názov modelu) a vyberte položku Vlastnosti (Properties).

 • Windows XP:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte položku Ovládací panel (Control Panel) > Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) > Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

  2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Canon XXX series FAX (kde „XXX“ je názov modelu) a vyberte položku Vlastnosti (Properties).