preskočiť na hlavný text

Úprava alebo odstránenie príjemcu z adresára (ovládač faxu)

V adresári môžete zmeniť mená, faxové čísla a iné údaje príjemcov, prípadne môžete registrovaných príjemcov z adresára odstrániť.

Úprava príjemcov v adresári

 1. Otvorte dialógové okno nastavení tlače ovládača faxu.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Adresár... (Address Book...).

  Obrázok: dialógové okno Canon XXX series FAX Predvoľby tlače
 3. Z dialógového okna Adresár (Address Book) vyberte príjemcu, ktorého chcete upraviť, a potom kliknite na položku Vlastnosti... (Properties...).

  Obrázok: dialógové okno Adresár
 4. V dialógovom okne Vlastnosti zmeňte podľa potreby informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno Vlastnosti

Odstránenie príjemcov z adresára

 1. Otvorte dialógové okno nastavení tlače ovládača faxu.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Adresár... (Address Book...).

  Obrázok: dialógové okno Canon XXX series FAX Predvoľby tlače
 3. Z dialógového okna Adresár (Address Book) vyberte príjemcu, ktorého chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť (Delete).

  Obrázok: dialógové okno Adresár
 4. Po zobrazení hlásenia s potvrdením kliknite na tlačidlo Áno (Yes).