Komunikácia Bluetooth

Opatrenia pri manipulácii

Príprava na používanie jednotky Bluetooth

Tlač údajov prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Základný postup pri tlači prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Nastavenie komunikácie Bluetooth

Technické parametre

Na začiatok strany