Príprava na používanie jednotky Bluetooth

Jednotka Bluetooth

Pripojenie k tlačiarni a odpojenie od tlačiarne

Na začiatok strany