Základný postup pri tlači prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Tlač pomocou počítača

Tlač pomocou iných zariadení kompatibilných s komunikáciou Bluetooth ako počítač

Na začiatok strany