Nastavenie komunikácie Bluetooth

Nastavenie tlače prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Obrazovka nastavení komunikácie Bluetooth

Na začiatok strany