UG094W

Prevzatie a tlač šablón

Pomocou webovej služby môžete prevziať šablónu, ktorú chcete vytlačiť.

Skôr než začnete používať webovú službu, pozrite si podmienky jej používania.

Poznámka k tlači pomocou webovej služby

Dôležité
 • Na používanie tejto funkcie sa vyžaduje pripojenie zariadenia k sieti LAN a internetové pripojenie.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Tlač šablóny (Template print) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Tlač šablón z webu (Web template print) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Na displeji LCD sa zobrazia priečinky kategórií šablón.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte priečinok kategórie šablón a potom stlačte tlačidlo OK.

  Na displeji LCD sa zobrazia šablóny v priečinku kategórie.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Skontrolujte zobrazené hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

 8. Skontrolujte nastavenia tlače.

  Nastavenia tlače sa určujú automaticky podľa zadanej šablóny.

  Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, pomocou tlačidla NAHORNADOL vyberte položku nastavenia a pomocou tlačidla DOĽAVADOPRAVA zmeňte nastavenia.

  Poznámka
  • Položka Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) je nastavená na možnosť Jednostr. (1-sided).

  • V závislosti od šablóny nemožno zadať niektoré nastavenia tlače. Ak niektoré z nich vyberiete, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Detaily chyby (Error details). V takom prípade potvrďte hlásenie stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) a potom zmeňte nastavenie.

 9. Podľa nastavení tlače vložte papier.

  Vkladanie papiera

 10. Stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  Zariadenie začne tlačiť.

Na začiatok strany