UG084W

Tlač šablón, napríklad linajkového alebo milimetrového papiera

Na obyčajný papier veľkosti A4, B5 alebo Letter môžete vytlačiť šablónu, napríklad linajkový papier, milimetrový papier alebo kontrolný zoznam.

Šablóny, ktoré možno vytlačiť

Tlač šablón

Poznámka

Šablóny, ktoré možno vytlačiť

K dispozícii sú nasledujúce šablóny:

 • Papier na poznámky

  Môžete si vybrať z troch formátov riadkovania.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Papier na poznámky 1 (Notebook paper 1): Riadkovanie 8 mm (8 mm spacing)

  • Papier na poznámky 2 (Notebook paper 2): Riadkovanie 7 mm (7 mm spacing)

  • Papier na poznámky 3 (Notebook paper 3): Riadkovanie 6 mm (6 mm spacing)

  Poznámka
  • Papier na poznámky nemožno tlačiť na papier veľkosti B5.

 • Milimetrový papier

  Môžete si vybrať z dvoch veľkostí štvorčekov.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Milimetrový papier 1 (Graph paper 1): Štvorčeky 5 mm (Graph 5 mm)

  • Milimetrový papier 2 (Graph paper 2): Štvorčeky 3 mm (Graph 3 mm)

  Poznámka
  • Milimetrový papier nemožno tlačiť na papier veľkosti B5.

 • Kontrolný zoznam

  Môžete vytlačiť poznámkový blok so začiarkavacími políčkami.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Kontrolný zoznam (Checklist)

 • Notový papier

  Môžete vytlačiť notový papier s 10 alebo 12 osnovami.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Notový papier 1 (Staff paper 1): Notový papier s 10 osnovami (Staff paper 10 staves)

  • Notový papier 2 (Staff paper 2): Notový papier s 12 osnovami (Staff paper 12 staves)

 • Papier na ručné písanie

  Môžete vytlačiť papier určený na ručné písanie.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Papier na rukopis (Handwriting paper)

 • Týždenný plán

  Môžete vytlačiť formulár na týždenné plány.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Týždenný plán (Weekly schedule)

 • Mesačný plán

  Môžete vytlačiť formulár na mesačné plány.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Mesačný plán (Monthly schedule)

Tlač šablón

Šablónu vytlačte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Do kazety vložte obyčajný papier veľkosti A4, B5 alebo Letter.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte položku Tlač šablóny (Template print) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Tlač šablóny (Template print) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo OK.

  Šablóny, ktoré možno vytlačiť

 7. V prípade potreby zadajte nastavenia.

  1. Počet kópií

   Pomocou tlačidla + alebo - zadajte počet kópií.

  2. Veľk. str. (Page size)

   Vyberte veľkosť strany podľa vloženého papiera.

   Poznámka
   • V závislosti od príslušnej šablóny nemožno zadať niektoré nastavenia veľkosti strany. Ak niektoré z nich vyberiete, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Detaily chyby (Error details). V takom prípade potvrďte hlásenie stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) a potom zmeňte nastavenie.

  3. Typ (Type) (typ média)

   Nastavený je typ papiera Obyčajný papier (Plain paper).

  4. Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting)

   Vyberte obojstrannú alebo jednostrannú tlač.

 8. Spustite tlač.

  Stlačením tlačidla Farebne (Color) vytlačíte nasledujúce šablóny.

  Papier na poznámky 1 (Notebook paper 1)/Papier na poznámky 2 (Notebook paper 2)/Papier na poznámky 3 (Notebook paper 3)/Milimetrový papier 1 (Graph paper 1)/Milimetrový papier 2 (Graph paper 2)/Papier na rukopis (Handwriting paper)

  Stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) vytlačíte nasledujúce šablóny.

  Kontrolný zoznam (Checklist)/Notový papier 1 (Staff paper 1)/Notový papier 2 (Staff paper 2)/Týždenný plán (Weekly schedule)/Mesačný plán (Monthly schedule)

Na začiatok strany