UG098W

Tlač z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Táto časť opisuje postup pri tlači fotografií z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth pomocou voliteľnej jednotky Bluetooth BU-30.

Pri tlači z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth si pozrite aj príručku k mobilnému telefónu.

Postup pri tlači z počítača prostredníctvom komunikácie Bluetooth nájdete v časti Komunikácia Bluetooth.

Poznámka
 • Fotografie možno tlačiť z mobilných telefónov podporujúcich profil OPP (Object Push Profile) alebo BIP (Basic Imaging Profile).

  V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť tlač možná, aj keď mobilný telefón podporuje vyššie uvedené profily. Informácie o profiloch, ktoré mobilný telefón podporuje, nájdete v príručke k mobilnému telefónu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Pripojte voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30.

  Do portu jednotky USB flash zapojte jednotku Bluetooth BU-30.

 4. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 5. Vyberte položku Fotografia (Photo) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Vyberte položku Tlačiť z mobilného telefónu (Print from mobile phone) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka tlače.

  Poznámka
 7. Spustite tlač z mobilného telefónu.

  • Ako názov zariadenia vyberte predvolenú hodnotu „Canon XXX-1“ (kde „XXX“ je názov zariadenia).

  • Ak je potrebné zadať prístupový kľúč, zadajte predvolenú hodnotu „0000“.

   Názov zariadenia, prístupový kľúč a ďalšie nastavenia môžete zmeniť na obrazovke Nastavenia Bluetooth (Bluetooth settings).

   Nastavenie tlače prostredníctvom komunikácie Bluetooth

  Poznámka
  • V závislosti od nižšie uvedených podmienok je komunikácia možná v dosahu približne 10 m/33 stôp. Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok:

   Prítomnosť prekážok medzi komunikačnými zariadeniami a rádiové podmienky.

   Prítomnosť magnetického poľa, statickej elektriny alebo elektromagnetickej interferencie.

   Citlivosť prijímača a výkon antény komunikačného zariadenia.

  • Videosúbory nemožno tlačiť.

  • V závislosti od mobilného telefónu sa údaje uložené na pamäťovej karte nemusia vytlačiť.

  • Údaje, ktoré možno prenášať

   • Nastavenia zabezpečenia v mobilnom telefóne nedovoľujú tlač prevzatého obsahu ani fotografií prevzatých z adresy URL priloženej k e-mailu.

   • V závislosti od veľkosti fotografie môže zariadeniu určitý čas trvať, kým sa po začatí bezdrôtovej komunikácie spustí tlač.

   • Kvalita a orientácia tlače (na výšku alebo šírku) sa automaticky určia podľa veľkosti nasnímanej fotografie.

   • V závislosti od veľkosti fotografie nasnímanej pomocou mobilného telefónu sa pri tlači bez okrajov môžu okraje snímky odrezať. Pri tlači s okrajmi sa môže zmeniť veľkosť okrajov.

   • Ak je súbor s fotografiou väčší ako 1,8 MB, nemusí sa dať odoslať.

Na začiatok strany