UG096W

Tlač fotografií priamo zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge

Pomocou siete LAN môžete k zariadeniu pripojiť zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge, napríklad digitálny fotoaparát, videokameru alebo mobilný telefón, a tlačiť zaznamenané obrázky priamo bez použitia počítača.

Pripojiteľné zariadenia:

zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge, ktoré možno pripojiť do siete LAN

Formát obrazových údajov, ktoré možno tlačiť:

Zariadenie podporuje snímky* zhotovené pomocou fotoaparátu kompatibilného so štandardom DCF (Design rule for Camera File system – Tvorba systému súborov pre fotoaparáty) a súbory PNG.

* Kompatibilné so štandardom Exif, verzie 2.2/2.21/2.3

Dôležité
 • Na používanie tejto funkcie sa vyžaduje pripojenie zariadenia k sieti LAN.

 • Tlačiť môžete aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k zariadeniu kompatibilnému so štandardom PictBridge pomocou USB kábla.

Poznámka
 • PictBridge je štandard určený na priamu tlač fotografií bez použitia počítača z pripojených zariadení, akými sú digitálny fotoaparát, digitálna videokamera alebo mobilný telefón vybavený fotoaparátom.

  (PictBridge): Touto značkou je označené zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge.

 • Pri tlači fotografií so zariadením kompatibilným so štandardom PictBridge pripojeným k multifunkčnému zariadeniu odporúčame používať sieťový adaptér dodaný s kompatibilným zaradením. Ak používate batériu kompatibilného zariadenia, skontrolujte, či je úplne nabitá.

 • V závislosti od modelu alebo značky zariadenia možno budete musieť pred pripojením kompatibilného zariadenia vybrať režim tlače kompatibilný so štandardom PictBridge. Po pripojení k multifunkčnému zariadeniu budete možno musieť ručne zapnúť kompatibilné zariadenie alebo vybrať režim prehrávania.

  Pred pripojením k multifunkčnému zariadeniu vykonajte na zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge všetky potrebné operácie podľa pokynov uvedených v príručke ku kompatibilnému zariadeniu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Pripojte zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge k multifunkčnému zariadeniu.

  Rozpoznajte toto zariadenie v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge a potom zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge pripojte k tomuto zariadeniu pomocou siete LAN.

  Poznámka
  • Podrobné informácie o rozpoznaní multifunkčného zariadenia nájdete v príručke k zariadeniu kompatibilnému so štandardom PictBridge.

 4. Zadajte nastavenia tlače, napríklad typ papiera a rozloženie.

  Nastavenia môžete zadať prostredníctvom ponuky na displeji LCD zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge. Vyberte typ a veľkosť papiera vloženého do multifunkčného zariadenia.

  Nastavenia v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge

  Ak zariadenie kompatibilné so štandardom PictBridge neobsahuje ponuku nastavení, nastavenia zmeňte v multifunkčnom zariadení.

  Nastavenia v zariadení

  Poznámka
  • Pri tlači zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge nastavte kvalitu tlače pomocou ovládacieho panela na multifunkčnom zariadení. Kvalitu tlače nemožno nastaviť v zariadení kompatibilnom so štandardom PictBridge.

 5. Spustite tlač zo zariadenia kompatibilného so štandardom PictBridge.

Na začiatok strany