UG095W

Nastavenia webovej služby

Potrebné nastavenia pre tlač pomocou webovej služby nájdete nižšie.

Registrácia konta na lokalite CANON iMAGE GATEWAY

Registrácia konta na lokalite Webové albumy programu Picasa

Obnovenie nastavení webovej služby

Skôr než začnete používať webovú službu, pozrite si podmienky jej používania.

Poznámka k tlači pomocou webovej služby

Na začiatok strany