UF003W

Tlač pomocou služby Google Cloud Print

Zariadenie je kompatibilné so službou Google Cloud Print™ (Google Cloud Print je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc.).

Použitím služby Google Cloud Print môžete tlačiť odkiaľkoľvek prostredníctvom aplikácií alebo služieb, ktoré podporujú službu Google Cloud Print.

  1. Prípravy na tlač pomocou služby Google Cloud Print

  2. Tlač z počítača alebo telefónu smartphone pomocou služby Google Cloud Print

Dôležité
  • Na registráciu zariadenia a tlač pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje pripojenie zariadenia k sieti LAN a internetové pripojenie. Pripojenie na internet môže byť spoplatnené.

  • V závislosti od krajiny alebo oblasti, kde žijete, nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na začiatok strany