IJ Scan Utility

Skenovanie pomocou aplikácie IJ Scan Utility

Čo je aplikácia IJ Scan Utility (softvér skenera)?

Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania Základné

Skenovanie fotografií

Skenovanie dokumentov

Skenovanie pomocou obľúbených nastavení

Skenovanie položiek väčších ako ploché predlohové sklo (Spojenie obrázkov)

Skenovanie viacerých položiek naraz

Skenovanie viacerých dokumentov naraz z podávača APD (automatický podávač dokumentov)

Ukladanie po kontrole výsledkov skenovania

Odosielanie naskenovaných obrázkov prostredníctvom e-mailu

Extrakcia textu z naskenovaných obrázkov (OCR)

Obrazovky aplikácie IJ Scan Utility

Na začiatok strany