SU022W
IJ Scan Utility

Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania

Vďaka automatickému zisťovaniu typu položky môžete jednoducho skenovať.

Dôležité
 • Nasledujúce typy položiek sa nemusia naskenovať správne. V takom prípade upravte rámy orezania (oblasti skenovania) pri zobrazení celého obrázka v programe ScanGear (ovládači skenera) a zopakujte skenovanie.

  • Fotografie s belavým pozadím

  • Položky vytlačené na bielom papieri, dokumenty písané rukou, vizitky a pod.

  • Tenké položky

  • Hrubé položky

  Úprava rámov orezania (IJ Scan Utility)

 • Pri skenovaní najmenej dvoch dokumentov z automatického podávača dokumentov (APD) umiestnite dokumenty rovnakej veľkosti.

 1. Skontrolujte, či je skener alebo tlačiareň zapnutá.

 2. Umiestnite položky na predlohové sklo alebo podávač APD skenera alebo tlačiarne.

  Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

 3. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 4. Kliknite na tlačidlo Automaticky (Auto).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

Poznámka
Na začiatok strany