SU021W
IJ Scan Utility

Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

Poznámka
  • Ak máte viac než jeden skener alebo ste zmenili pripojenie USB na sieťové pripojenie, nastavte sieťové prostredie z aplikácie IJ Scan Utility.

    Nastavenia skenovania v sieti

Ak chcete spustiť aplikáciu IJ Scan Utility, v ponuke Štart (Start) vyberte položky Všetky programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility.

Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility
Na začiatok strany