SU023W
IJ Scan Utility

Skenovanie fotografií

Fotografie umiestnené na predlohovom skle môžete skenovať pomocou nastavení, ktoré sú vhodné pre fotografie.

 1. Umiestnite fotografiu na predlohové sklo.

  Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

 2. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...), vyberte dialógové okno Nastavenia (Skenovanie fotografií) (Settings (Photo Scan)) a podľa potreby nastavte veľkosť papiera, rozlíšenie a iné parametre položky.

  Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie fotografií)

  Po dokončení nastavovania kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na tlačidlo Fotografie (Photo).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

Poznámka
 • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

 • Naskenované obrázky sa uložia do priečinka nastaveného v časti Uložiť do (Save in) dialógového okna Nastavenia (Skenovanie fotografií) (Settings (Photo Scan)), ktoré zobrazíte kliknutím na tlačidlo Nastavenia (Settings...). V dialógovom okne Nastavenia (Skenovanie fotografií) (Settings (Photo Scan)) môžete vybrať aj rozšírené nastavenia skenovania.

  Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie fotografií)

Na začiatok strany