SU026W
IJ Scan Utility

Skenovanie pomocou obľúbených nastavení

Položky umiestnené na predlohovom skle môžete skenovať pomocou obľúbených nastavení, ktoré ste predtým uložili.

Táto funkcia je užitočná na uloženie často používaných nastavení alebo pri výbere podrobných nastavení skenovania.

 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...), vyberte dialógové okno Nastavenia (Vlastné skenovanie) (Settings (Custom Scan)) a nastavte výber zdroja, rozlíšenie a iné parametre položky.

  Dialógové okno Nastavenia (Vlastné skenovanie)

  Po dokončení nastavovania kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Po výbere nastavení môžete pomocou tých istých nastavení skenovať aj nabudúce.

 3. Umiestnite položku na predlohové sklo.

  Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

 4. Kliknite na tlačidlo Vlastné (Custom).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

Poznámka
 • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

 • Naskenované obrázky sa uložia do priečinka nastaveného v časti Uložiť do (Save in) dialógového okna Nastavenia (Vlastné skenovanie) (Settings (Custom Scan)), ktoré zobrazíte kliknutím na tlačidlo Nastavenia (Settings...). V dialógovom okne Nastavenia (Vlastné skenovanie) (Settings (Custom Scan)) môžete vybrať aj rozšírené nastavenia skenovania.

  Dialógové okno Nastavenia (Vlastné skenovanie)

Na začiatok strany