SU032W
IJ Scan Utility

Odosielanie naskenovaných obrázkov prostredníctvom e-mailu

Naskenované obrázky môžete odoslať prostredníctvom e-mailu.

Poznámka
 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky skenovania fotografií.

 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

  Dialógové okno Nastavenia

 3. Kliknite na tlačidlo Skenovanie fotografií (Photo Scan).

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 4. V časti Nastavenia aplikácie (Application Settings) vyberte položku Pripojiť k e-mailu (Attach to e-mail) a potom vyberte e-mailového klienta.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
  Poznámka
  • Z rozbaľovacej ponuky môžete vybrať e-mailových klientov, ktorých chcete používať na odosielanie príloh.

  • Ak je vybratá možnosť Žiadna (pripojiť manuálne) (None (Attach Manually)), naskenované a uložené obrázky pripojte k e-mailu ručne.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno nastavení

  Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility.

 6. Kliknite na tlačidlo Fotografie (Photo).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

  Po dokončení skenovania sa spustí vybratý e-mailový klient a obrázky sa pripoja k novej správe.

  Poznámka
  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

  • Naskenované obrázky sa uložia podľa nastavení vybratých v dialógovom okne nastavení.

  • Ak v dialógovom okne nastavení začiarknete políčko Skontrolovať výsledky skenovania (Check scan results), zobrazí sa dialógové okno Nastavenia ukladania (Save Settings). Po nastavení možností ukladania a kliknutí na tlačidlo OK sa naskenované obrázky uložia a automaticky pripoja k novej správe vo vybratom e-mailovom klientovi.

   Dialógové okno Nastavenia ukladania

 7. Zadajte príjemcu, predmet a text správy a odošlite e-mail.

  Podrobné informácie nájdete v príručke e-mailového klienta.

Na začiatok strany