SU035W
IJ Scan Utility

Dialógové okno Nastavenia

Dialógové okno nastavení obsahuje tri karty: (Skenovanie z počítača), (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) a  (Všeobecné nastavenia). Po kliknutí na kartu sa zobrazenie prepne na zobrazenie v červenom ráme a vy môžete vybrať rozšírené nastavenia funkcií na jednotlivých kartách.

Obrázok: dialógové okno nastavení

Karta (Skenovanie z počítača)

Môžete určiť odpovede pri skenovaní pomocou aplikácie IJ Scan Utility alebo My Image Garden.

Dialógové okno Nastavenia (Automatické skenovanie)

Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie fotografií)

Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie dokumentov)

Dialógové okno Nastavenia (Vlastné skenovanie)

Dialógové okno Nastavenia (Naskenovať a spojiť)

Dialógové okno Nastavenia (ScanGear)

Karta (Skenovanie pomocou ovládacieho panela)

Môžete určiť odpovede pri skenovaní pomocou ovládacieho panela.

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky))

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (fotografie))

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (dokument))

Dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (fotografie))

Dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (dokument))

Dôležité
  • Ak dialógové okno nastavení zobrazíte z aplikácie My Image Garden, karta (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) sa nezobrazí.

  • Pri používaní skenera alebo tlačiarne so sieťovým pripojením sa dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky)) (Settings (Save to PC (Auto))) nezobrazí.

Karta Všeobecné nastavenia

Môžete nastaviť používaný produkt, obmedzenie veľkosti súborov týkajúce sa príloh e-mailov, jazyk na rozpoznanie textu na obrázkoch a priečinok na dočasné ukladanie obrázkov.

Dialógové okno Nastavenia (Všeobecné nastavenia)

Na začiatok strany