IJ Scan Utility

Obrazovky aplikácie IJ Scan Utility

Hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility

Dialógové okno Nastavenia

Dialógové okno Nastavenia (Automatické skenovanie)

Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie fotografií)

Dialógové okno Nastavenia (Skenovanie dokumentov)

Dialógové okno Nastavenia (Vlastné skenovanie)

Dialógové okno Nastavenia (Naskenovať a spojiť)

Dialógové okno Nastavenia (ScanGear)

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky))

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (fotografie))

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (dokument))

Dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (fotografie))

Dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (dokument))

Dialógové okno Nastavenia (Všeobecné nastavenia)

Dialógové okno Nastavenia formátu údajov

Dialógové okno Nastavenia ukladania

Okno Spojenie obrázkov

Na začiatok strany