SU048W
IJ Scan Utility

Dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (dokument))

Kliknutím na položku Pripojiť k e-mailu (dokument) (Attach to E-mail (Document)) na karte (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) zobrazíte dialógové okno Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document))).

V dialógovom okne Nastavenia (Pripojiť k e-mailu (dokument)) (Settings (Attach to E-mail (Document))) môžete vybrať odpoveď pri pripájaní obrázkov k e-mailu (ako dokumentov) po ich naskenovaní pomocou ovládacieho panela.

Obrázok: dialógové okno nastavení

(1) Oblasť Možnosti skenovania

(2) Oblasť Nastavenia ukladania

(3) Oblasť Nastavenia aplikácie

(1) Oblasť Možnosti skenovania

(2) Oblasť Nastavenia ukladania

(3) Oblasť Nastavenia aplikácie

Poznámka
  • E-mailového klienta vyberte v dialógovom okne Vyberte aplikáciu (Select Application), ktoré sa zobrazí po výbere položky Pridať... (Add...) z rozbaľovacej ponuky.

Na začiatok strany