SU043W
IJ Scan Utility

Dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky))

Kliknutím na položku Uložiť v počítači (automaticky) (Save to PC (Auto)) na karte (Skenovanie pomocou ovládacieho panela) zobrazíte dialógové okno Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky)) (Settings (Save to PC (Auto))).

V dialógovom okne Nastavenia (Uložiť v počítači (automaticky)) (Settings (Save to PC (Auto))) môžete vybrať odpoveď pri ukladaní obrázkov do počítača po ich naskenovaní z ovládacieho panela s automatickým zistením typu položky.

Obrázok: dialógové okno nastavení

(1) Oblasť Možnosti skenovania

(2) Oblasť Nastavenia ukladania

(3) Oblasť Nastavenia aplikácie

(1) Oblasť Možnosti skenovania

(2) Oblasť Nastavenia ukladania

(3) Oblasť Nastavenia aplikácie

Poznámka
  • Aplikáciu alebo priečinok vyberte v dialógovom okne Vyberte aplikáciu (Select Application) alebo Vyberte cieľový priečinok (Select Destination Folder), ktoré zobrazíte výberom možnosti Pridať... (Add...) z rozbaľovacej ponuky.

Na začiatok strany