SU020W
IJ Scan Utility

Čo je aplikácia IJ Scan Utility (softvér skenera)?

IJ Scan Utility je aplikácia, ktorá umožňuje jednoducho skenovať fotografie, dokumenty a pod.

Kliknutím na príslušnú ikonu na hlavnej obrazovke aplikácie IJ Scan Utility môžete naraz vykonať všetky úkony, od skenovania po uloženie.

Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

Funkcie aplikácie IJ Scan Utility

Jednoduché skenovanie podľa plánovaného účelu

Pred skenovaním stačí kliknúť na príslušnú ikonu zodpovedajúcu typu položky alebo plánovanému účelu. Ak chcete skenovať jednoducho, kliknite na ikonu Automaticky (Auto). Ak chcete skenovať pomocou nastavení, ktoré sú vhodné pre fotografie, kliknite na ikonu Fotografie (Photo). Ak chcete zostriť text v dokumente alebo časopise kvôli lepšej čitateľnosti, kliknite na ikonu Dokument (Document).

Poznámka

Automatické ukladanie naskenovaných obrázkov

Naskenované obrázky sa automaticky ukladajú do predvoleného priečinka. V prípade potreby môžete tento priečinok zmeniť.

Poznámka
  • Nižšie sú uvedené predvolené priečinky na ukladanie.

    Windows 7: priečinok Moje dokumenty (My Documents)

    Windows Vista: priečinok Dokumenty (Documents)

    Windows XP: priečinok Moje dokumenty (My Documents)

  • Informácie o tom, ako vybrať priečinok, nájdete v časti „Dialógové okno Nastavenia“.

Integrácia s aplikáciami

Naskenované obrázky môžete používať prostredníctvom integrácie s inými aplikáciami, zobraziť v obľúbenej aplikácii, pripojiť k e-mailom, extrahovať z nich text atď.

Obrázok: dialógové okno nastavení
Dôležité
  • Niektoré funkcie sú dostupné iba v prípade, ak je nainštalovaná aplikácia My Image Garden.

Poznámka
Na začiatok strany