SU031W
IJ Scan Utility

Ukladanie po kontrole výsledkov skenovania

Môžete skontrolovať výsledky skenovania a potom obrázky uložiť v počítači.

Dôležité
 • Ak skenujete pomocou funkcie Automaticky (Auto) alebo ovládacieho panela, pred uložením nemôžete výsledky skenovania skontrolovať.

Poznámka
 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky skenovania fotografií.

 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

  Dialógové okno Nastavenia

 3. Kliknite na tlačidlo Skenovanie fotografií (Photo Scan).

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 4. Začiarknite políčko Skontrolovať výsledky skenovania (Check scan results) a kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno nastavení

  Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility.

 5. Kliknite na tlačidlo Fotografie (Photo).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

  Po dokončení skenovania sa zobrazí dialógové okno Nastavenia ukladania (Save Settings).

  Poznámka
  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

 6. Podľa potreby zmeňte poradie obrázkov alebo možnosti ukladania súborov.

  Poradie obrázkov alebo možnosti ukladania súborov môžete zmeniť v dialógovom okne Nastavenia ukladania (Save Settings).

  Dialógové okno Nastavenia ukladania

  Poznámka
  • Nižšie sú uvedené predvolené priečinky na ukladanie.

   Windows 7: priečinok Moje dokumenty (My Documents)

   Windows Vista: priečinok Dokumenty (Documents)

   Windows XP: priečinok Moje dokumenty (My Documents)

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

  Naskenované obrázky sa uložia podľa vybratých nastavení.

Na začiatok strany