SU028W
IJ Scan Utility

Skenovanie viacerých položiek naraz

Môžete naraz naskenovať dve alebo viac fotografií (malých položiek) umiestnených na predlohovom skle a potom ich samostatne uložiť.

Dôležité
 • Nasledujúce typy položiek sa nemusia správne orezať. V takom prípade upravte rámy orezania (oblasti skenovania) pri zobrazení celého obrázka v programe ScanGear (ovládači skenera) a zopakujte skenovanie.

  • Fotografie s belavým pozadím

  • Položky vytlačené na bielom papieri, dokumenty písané rukou, vizitky a pod.

  • Tenké položky

  • Hrubé položky

  Podrobné informácie nájdete v časti „Skenovanie viacerých dokumentov naraz pomocou programu ScanGear (ovládača skenera)“ pre svoj model z obrazovky Domov dokumentu Príručka online.

Použitím funkcie automatického skenovania

Automaticky sa zistí, či chcete skenovať viacero položiek. Kliknite na tlačidlo Automaticky (Auto) a spustite skenovanie.

Jednoduché skenovanie pomocou funkcie automatického skenovania

Bez použitia funkcie automatického skenovania

V dialógovom okne nastavení nastavte položku Veľkosť papiera (Paper Size) na hodnotu Automatické skenovanie (Auto scan) a spustite skenovanie.

Poznámka
 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky skenovania pomocou obľúbených nastavení.

 1. Umiestnite položky na predlohové sklo.

  Umiestnenie položiek (pri skenovaní z počítača)

 2. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

 4. Kliknite na tlačidlo Vlastné skenovanie (Custom Scan).

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 5. Vyberte možnosť Výber zdroja (Select Source) podľa skenovaných položiek.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 6. V časti Veľkosť papiera (Paper Size) vyberte položku Automatické skenovanie (Auto scan) a kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno nastavení

  Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility.

  Poznámka
 7. Kliknite na tlačidlo Vlastné (Custom).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Viacero položiek sa naskenuje naraz.

Poznámka
 • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

 • Naskenované obrázky sa uložia do priečinka nastaveného v časti Uložiť do (Save in) príslušného dialógového okna nastavení, ktoré zobrazíte kliknutím na tlačidlo Nastavenia (Settings...). V jednotlivých dialógových oknách nastavení môžete vybrať aj rozšírené nastavenia skenovania.

Na začiatok strany