SU033W
IJ Scan Utility

Extrakcia textu z naskenovaných obrázkov (OCR)

Naskenujte text z časopisov a novín a zobrazte ho v programe Poznámkový blok (súčasť systému Windows).

Poznámka
 • Text môžete extrahovať pri skenovaní pomocou funkcie Dokument (Document), Vlastné (Custom) alebo ScanGear.

 • V nasledujúcich opisoch sa ako príklady používajú obrazovky skenovania dokumentov.

 1. Spustite aplikáciu IJ Scan Utility.

  Spustenie aplikácie IJ Scan Utility

 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia (Settings...).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Zobrazí sa dialógové okno nastavení.

  Dialógové okno Nastavenia

 3. Kliknite na tlačidlo Skenovanie dokumentov (Document Scan).

  Obrázok: dialógové okno nastavení
 4. V časti Nastavenia aplikácie (Application Settings) vyberte položku Spustiť funkciu OCR (Start OCR) a potom aplikáciu, v ktorej chcete zobraziť výsledok.

  Obrázok: dialógové okno nastavení
  Poznámka
  • Ak vyberiete aplikáciu My Image Garden, text z naskenovaného obrázka sa extrahuje a zobrazí v programe Poznámkový blok (súčasť systému Windows).

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno nastavení

  Zobrazí sa hlavná obrazovka aplikácie IJ Scan Utility.

  Poznámka
 6. Kliknite na tlačidlo Dokument (Document).

  Obrázok: aplikácia IJ Scan Utility

  Spustí sa skenovanie.

  Po dokončení skenovania sa naskenované obrázky uložia podľa príslušných nastavení a extrahovaný text sa zobrazí vo vybratej aplikácii.

  Poznámka
  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel) môžete skenovanie zrušiť.

  • Text zobrazený v programe Poznámkový blok (súčasť systému Windows) slúži len ako pomôcka. Text na obrázku nasledujúcich typov dokumentov sa nemusí správne rozpoznať.

   • dokumenty obsahujúce text s veľkosťou písma mimo rozsahu 8 až 40 bodov (pri rozlíšení 300 dpi),

   • zošikmené dokumenty,

   • dokumenty umiestnené obrátene alebo dokumenty s textom s nesprávnou orientáciou (pootočené znaky),

   • dokumenty obsahujúce špeciálne písma, efekty, kurzívu alebo rukou písaný text,

   • dokumenty s úzkym riadkovaním,

   • dokumenty s farebným pozadím textu,

   • dokumenty obsahujúce viaceré jazyky.

Na začiatok strany