Kopírovanie

Vytváranie kópií Základné

Zobrazenie obrazovky s ukážkou

Položky nastavenia

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

Obojstranné kopírovanie

Ďalšie funkcie kopírovania

Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Kopírovanie štyroch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Kopírovanie hrubých originálov, napríklad kníh

Kopírovanie bez okrajov

Kopírovanie so zoraďovaním kópií

Kopírovanie fotografií

Na začiatok strany