UG104W

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

Môžete zadať zväčšenie, prípadne vybrať kopírovanie s predvoleným pomerom alebo prispôsobením strane.

Ak na pohotovostnej obrazovke kopírovania stlačíte pravé tlačidlo Funkcia (Function), na displeji LCD sa zobrazí obrazovka znázornená nižšie. V položke Zväčšiť (Magnif.) vyberte spôsob zmenšenia alebo zväčšenia.

Obrázok: displej LCD
Poznámka
  • V závislosti od ponuky kopírovania nie sú niektoré spôsoby zmenšenia alebo zväčšenia dostupné.

Poznámka
  • Možno vybrať položky 400 % MAX. (400% MAX) (maximálny pomer kopírovania) a 25 % MIN. (25% MIN) (minimálny pomer kopírovania).

  • Ak kopírujete na médium rovnakej veľkosti ako originál, vyberte možnosť Rovnaká veľkosť (Same size).

Na začiatok strany