UG114W

Kopírovanie bez okrajov

Obrázky môžete kopírovať tak, že vyplnia celú stranu bez okrajov.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte fotografický papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte položku Fotografia (Photo) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Kopírov. bez okrajov (Borderless copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  Umiestnenie originálov

  Poznámka
  • Pri používaní tejto funkcie položte originál na ploché predlohové sklo.

 7. Pomocou tlačidla + alebo zadajte počet kópií.

  V prípade potreby zmeňte nastavenia tlače.

  Položky nastavenia

 8. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie.

Poznámka
 • Keďže sa kopírovaný obrázok zväčší tak, aby vyplnil celú stranu, na okrajoch môže dôjsť k jemnému orezaniu. Podľa potreby môžete zmeniť šírku orezania okrajov pôvodného obrázka. Ak je však veľkosť presahovania veľká, orezaná časť bude väčšia.

  Podrobné informácie:

  Veľkosť presahu kópie (Extended copy amount)

 • Podrobné informácie o veľkostiach papiera a typoch médií, ktoré možno použiť na kopírovanie bez okrajov:

  Oblasť tlače

Na začiatok strany