UG110W

Ďalšie funkcie kopírovania

Možno zvoliť niektorú z nasledujúcich funkcií kopírovania.

Kopírov. bez okrajov (Borderless copy)

 

Obrázky môžete kopírovať tak, že vyplnia celú stranu bez okrajov.

Kopírovanie bez okrajov

Kopír. s vymaz. rámu (Frame erase copy)

 

Pri kopírovaní hrubých originálov, napríklad kníh, môžete vytvoriť kópiu bez čiernych okrajov okolo obrazu a tieňov pri väzbe.

Kopírovanie hrubých originálov, napríklad kníh

Kopírovanie fotografií (Photo copy)

 

Môžete skopírovať všetky naskenované fotografie.

Kopírovanie fotografií

Na začiatok strany