S403

Postup pri údržbe

Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo sa farby netlačia správne, dýza tlačovej hlavy (kazeta FINE) je pravdepodobne upchatá. Podľa nasledujúceho postupu vytlačte vzorku na kontrolu dýz, skontrolujte stav dýzy tlačovej hlavy a potom vyčistite tlačovú hlavu.

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, zarovnaním tlačovej hlavy môžete zlepšiť kvalitu tlače.

 Dôležité

 Kazetu FINE nevyplachujte ani neutierajte. Môžete tým spôsobiť problémy s kazetou FINE.

 Poznámka

Pred vykonaním údržby

 Skontrolujte, či v kazete FINE ostal atrament.

Kontrola stavu atramentu pomocou displeja LCD na zariadení

 Skontrolujte, či je kazeta FINE správne vložená.

Postup výmeny

Takisto skontrolujte, či je zo spodnej časti kazety FINE odstránená ochranná páska.

 Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, pozrite si časť Zobrazuje sa hlásenie.

 Zvýšením kvality tlače v nastaveniach ovládača tlačiarne môžete zlepšiť výsledky tlače.

Zmena kvality tlače a korekcia obrazových údajov


Ak sú výsledky tlače rozmazané alebo nerovnomerné:

Krok č. 1

Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

Zo zariadenia

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Z počítača

Tlač vzorky na kontrolu dýz pomocou počítača

Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Po vyčistení tlačovej hlavy vytlačte a skontrolujte vzorku na kontrolu dýz.

Ak na vzorke chýbajú čiary alebo vzorka obsahuje vodorovné biele pruhy:

Krok č. 2

Vyčistite tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Čistenie tlačovej hlavy

Z počítača

Čistenie tlačových hláv z počítača

Ak sa problém nevyriešil ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy:

 

 

Krok č. 3

Hĺbkovo vyčistite tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy

Z počítača

Čistenie tlačových hláv z počítača

 

Ak sa problém nevyriešil, vypnite zariadenie a po 24 hodinách vykonajte nové hĺbkové čistenie tlačovej hlavy. Pri vypínaní zariadenia neodpájajte zástrčku napájacieho kábla.

Ak sa problém stále nevyriešil:

 

 

Krok č. 4

Vymeňte kazetu FINE.

Výmena kazety FINE

 

 

 Poznámka

 Ak sa problém nevyriešil ani po výmene kazety FINE, obráťte sa na servisné stredisko.


Ak výsledky tlače nie sú rovnomerné, napríklad rovné čiary nie sú zarovnané:

Zarovnajte tlačovú hlavu.

Zo zariadenia

Zarovnanie tlačovej hlavy

 

 

Na začiatok strany