S501

Čistenie tlačovej hlavy

Ak na vytlačenej vzorke na kontrolu dýz chýbajú čiary alebo ak obsahuje vodorovné biele pruhy, vyčistite tlačovú hlavu. Vyčistením tlačovej hlavy odstránite upchatie dýz a obnovíte stav tlačovej hlavy. Pri čistení tlačovej hlavy sa míňa atrament, preto tlačovú hlavu čistite iba v prípade potreby.


Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Do predného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

  1. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  1. Vyčistite tlačovú hlavu.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Čistenie (Cleaning) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie začne čistiť tlačovú hlavu.

Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Potrvá to približne 1 až 2 minúty.

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením tlače vzorky.

(6) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz.

  1. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Ak sa problém nevyrieši ani po dvojnásobnom čistení tlačovej hlavy, vykonajte hĺbkové čistenie tlačovej hlavy.

Hĺbkové čistenie tlačovej hlavy

Na začiatok strany