S407

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Prezrite si vzorku na kontrolu dýz a v prípade potreby vyčistite tlačovú hlavu.

  1. Skontrolujte, či na vzorke (1) nechýbajú čiary alebo či vzorka (2) neobsahuje vodorovné biele pruhy.

(A) Nechýbajú čiary ani neobsahuje vodorovné biele pruhy

(B) Chýbajú čiary alebo obsahuje vodorovné biele pruhy

(C) Počet doteraz vytlačených hárkov

  1. Na obrazovke s potvrdením vyberte vzorku, ktorá sa približuje vytlačenej vzorke na kontrolu dýz.

Obrázok: displej LCD Obrázok: displej LCD

V prípade stavu (A) (bez chýbajúcich čiar a vodorovných bielych pruhov) na vzorke (1) aj (2):

(1) Čistenie sa nevyžaduje. Vyberte možnosť Všetky A (All A) a stlačte tlačidlo OK.

(2) Prečítajte si hlásenie a stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).


V prípade stavu (B) (chýbajú čiary alebo obsahuje vodorovné biele pruhy) na vzorke (1) alebo vzorke (2), prípadne na vzorke (1) aj (2):

(1) Vyžaduje sa čistenie. Vyberte možnosť Tiež B (Also B) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením čistenia.

(2) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie začne čistiť tlačovú hlavu.

Čistenie tlačovej hlavy

 Poznámka

 Celkový počet doteraz vytlačených hárkov sa na výtlačku vzorky na kontrolu dýz zobrazuje v násobkoch 50 hárkov.

Na začiatok strany