S406

Tlač vzorky na kontrolu dýz

Vytlačením vzorky na kontrolu dýz zistíte, či sa z dýzy tlačovej hlavy správne vystrekuje atrament.

 Poznámka

 Ak je v kazete nedostatok atramentu, vzorka na kontrolu dýz sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu FINE, v ktorej je nedostatok atramentu.

Výmena kazety FINE


Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Do predného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

  1. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  1. Vytlačte vzorku na kontrolu dýz.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Tlačiť vzorku na kontrolu dýz (Print nozzle check pattern) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa vzorka na kontrolu dýz a na displeji LCD sa zobrazia dve obrazovky na potvrdenie vzorky.

  1. Prezrite vzorku na kontrolu dýz.

Prezeranie vzorky na kontrolu dýz

Na začiatok strany