การใช้งานเบื้องต้นสำหรับการส่งแฟกซ์

ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนการทำงานพื้นฐานที่ใช้เพื่อส่งแฟกซ์ต้นฉบับ
คุณต้องทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนใช้งานฟังก์ชันแฟกซ์ การกำหนดการตั้งค่าเริ่มแรกสำหรับฟังก์ชันแฟกซ์
1
วางต้นฉบับ การวางต้นฉบับ
2
เลือก <แฟกซ์ (Fax)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง การเข้าสู่ระบบเพื่อส่งโดยได้รับอนุญาต
3
เลือก <รีเซ็ต (Reset)> ในหน้าจอคุณลักษณะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับแฟกซ์ หน้าจอคุณลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับแฟกซ์
ถ้าปลายทางที่กำหนดโดยผู้ใช้คนก่อนหน้ายังถูกเลือกอยู่ อาจทำให้เกิดปัญหาในการส่ง ให้รีเซ็ตการตั้งค่าก่อนส่งเสมอ
4
ระบุปลายทาง
 
การระบุจากสมุดที่อยู่
การระบุจากเลขรหัสโทรศัพท์
การป้อนปลายทางโดยตรง
การระบุปลายทางในเซิร์ฟเวอร์ LDAP
การเพิ่มปลายทาง
ในการส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางหลายแห่งพร้อมกัน (กระจายข้อมูลตามลำดับ) ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อป้อนปลายทางทั้งหมด
คุณยังสามารถเรียกคืนปลายทางที่ใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย การเรียกคืนการตั้งค่าที่ใช้ก่อนหน้านั้นสำหรับการส่ง (เรียกคืนการตั้งค่า)
เมื่อต้องการลบปลายทาง
หากคุณระบุปลายทางหลายแห่ง คุณสามารถลบปลายทางได้ตามความจำเป็น
5
ระบุการตั้งค่าการสแกนตามความจำเป็น
การปรับคุณภาพของภาพ
การสแกนต้นฉบับแบบ 2 ด้าน
6
เลือก <เริ่ม (Start)>
ถ้าหน้าจอ <ยืนยันปลายทาง (Confirm Destination)> ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่าปลายทางถูกต้องหรือไม่ แล้วเลือก <เริ่มการสแกน (Start Scanning)>
การสแกนต้นฉบับจะเริ่มต้นขึ้น
ถ้าต้องการยกเลิก โปรดเลือก <ยกเลิก (Cancel)>  <ใช่ (Yes)> การยกเลิกการส่งแฟกซ์
เมื่อวางต้นฉบับในชุดป้อนจ่ายในขั้นตอนที่ 1
เมื่อการสแกนเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะส่งแฟกซ์
เมื่อวางต้นฉบับบนแผ่นกระจกในขั้นตอนที่ 1
ถ้าคุณต้องการส่งแฟกซ์โดยใช้การตั้งค่าเดิมเสมอ: การเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันต่างๆ
ถ้าคุณต้องการลงทะเบียนการตั้งค่าแบบผสมกันเพื่อใช้เมื่อต้องการ: การลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อย
ถ้าคุณต้องการให้เครื่องส่งเสียงเตือน เมื่อมีการยกโทรศัพท์มือถือออกจากแป้นวาง: <เสียงเตือนไม่ได้วางหู (Off-Hook Alarm)>
6CC7-04F