การจำกัดฟังก์ชันการส่งแฟกซ์

คุณสามารถกำหนดข้อจำกัดต่างๆ สำหรับส่งแฟกซ์ ซึ่งจะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปยังบุคคลที่สามหรือป้องกันการส่งเอกสารไปยังปลายทางที่ไม่ได้ตั้งใจ
 

การยืนยันหมายเลขแฟกซ์ที่ป้อน

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อแสดงหน้าจอยืนยันเพื่อป้องกันผู้ใช้จากการโทรออกผิดพลาด เมื่อป้อนหมายเลขแฟกซ์ปลายทางโดยใช้ปุ่มตัวเลข
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>  <ส่ง (Send)>  <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)>  <ยืนยันหมายเลขแฟกซ์ที่ป้อน (Confirm Entered Fax Number)>  <เปิด (On)>  

การจำกัดการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถห้ามมิให้ผู้ใช้ทำพีซีแฟกซ์ (การส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์)
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>  <ส่ง (Send)>  <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)>  <อนุญาตไดรเวอร์การส่งแฟกซ์ (Allow Fax Driver TX)>  <ปิด (Off)>  

การจำกัดกระจายข้อมูลตามลำดับ

คุณสามารถห้ามการใช้ฟังก์ชันที่ส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางหลายแห่งพร้อมกัน (กระจายข้อมูลตามลำดับ)
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>  <ส่ง (Send)>  <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)>  <จำกัดส่งสัญญาณตามลำดับ (Restrict Sequential Broadcast)>  <เปิด (On)>  
6CC7-07X