การลงทะเบียนปลายทาง

 
คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางการส่งแฟกซ์/การสแกนที่ใช้บ่อยในสมุดที่อยู่และเลือกค่านั้นได้อย่างสะดวกง่ายดายเมื่อต้องการ (การลงทะเบียนปลายทางในสมุดรายชื่อ) คุณสามารถค้นหาปลายทางได้ตามตัวอักษร จากรายการในสมุดที่อยู่ หรือโดยป้อนเลขสามหลัก (เลขรหัสโทรศัพท์) คุณยังสามารถระบุปลายทางได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้คุณลักษณะต่อไปนี้

รายการโปรด

การลงทะเบียนที่อยู่จำนวนมากไว้ในสมุดรายชื่อ จะทำให้ค้นหาปลายทางที่คุณต้องการได้ยาก เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ลงทะเบียนปลายทางที่ใช้บ่อยเป็นรายการโปรด ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรดจะสามารถค้นหาได้จาก <> ในสมุดรายชื่อ

การโทรเป็นกลุ่ม

คุณสามารถเลือกหลายปลายทางที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วและลงทะเบียนปลายทางเหล่านี้ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม คุณสามารถส่งแฟกซ์หรืออีเมลไปยังปลายทางหลายแห่งได้ในเวลาเดียวกัน คุณยังสามารถลงทะเบียนกลุ่มในรายการที่ชื่นชอบได้อีกด้วย การลงทะเบียนหลายปลายทางเป็นกลุ่ม

ดัชนี

ปลายทางที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับการจำแนกเป็นดัชนีตามอักขระเริ่มต้นหรือประเภทของที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงดัชนีช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาปลายทางได้อย่างรวดเร็ว แตะ / หรือตวัดนิ้วที่ดัชนีเป้าหมายไปทางด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแปลงการแสดงผล
<All (All)>
แสดงปลายทางทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดที่อยู่
<>
แสดงรายการปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรด
<A-Z (A-Z)>/<0-9 (0-9)>/<ABC (ABC)> ถึง <YZ (YZ)>
แสดงปลายทางที่มีชื่อผู้รับซึ่งมีอักษรตัวแรกสอดคล้องกับตัวอักษรของดัชนีที่เลือก
<>
แสดงปลายทางสำหรับแฟกซ์
<>
แสดงปลายทางสำหรับอีเมล
<>
แสดงปลายทางสำหรับ I-Fax
<>
แสดงปลายทางสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและเซิร์ฟเวอร์ FTP การลงทะเบียนปลายทางจะดำเนินการจากคอมพิวเตอร์
การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI
<>
แสดงรายการปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในการโทรแบบกลุ่ม
 
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP เป็นปลายทางสำหรับการสแกน การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI
คุณสามารถบันทึกสมุดที่อยู่เป็นไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (แม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขสมุดที่อยู่ก็ตาม) คุณสามารถนำเข้าสมุดที่อยู่ที่บันทึกไว้จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องได้ การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
คุณสามารถพิมพ์รายการปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดที่อยู่ รายการสมุดที่อยู่
ถ้าสำนักงานของคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ LDAP คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์นั้น และลงทะเบียนในสมุดที่อยู่ คุณต้องระบุการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ LDAP ล่วงหน้า การลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ LDAP
6CC7-03K