การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนปลายทางในสมุดที่อยู่ของเครื่องและแก้ไขข้อมูลของปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ ระบุปลายทางที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่นี่
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อเข้าสู่ระบบใน System Manager Mode เท่านั้น
1
เริ่มการทำงานของ Remote UI การเริ่มใช้งาน Remote UI
2
คลิก [Address Book] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ Remote UI
ถ้าหน้าป้อนรหัส PIN ปรากฏขึ้น
สมุดที่อยู่ได้รับการปกป้องโดยรหัส PIN ให้ป้อน [PIN] และคลิก [OK]
3
คลิก [Coded Dial]
คุณสามารถลงทะเบียนปลายทางในรายการที่ชื่นชอบ ในกรณีนี้ ให้คลิก [Favorites] [Coded Dial] รายการโปรด
4
คลิกลิงก์ข้อความใต้ [Number], [Type] หรือ [Name] สำหรับรายการที่ชื่อ "Not Registered"
คุณสามารถแก้ไขรายการที่ลงทะเบียนโดยคลิกลิงก์ข้อความที่เกี่ยวข้องใต้ [Number], [Type] หรือ [Name]
คุณสามารถลบปลายทางที่ลงทะเบียนโดยคลิกปุ่ม [Delete] (ลบ) ที่เกี่ยวข้อง
ถ้าคุณลบปลายทางออกจากสมุดที่อยู่ ปลายทางนั้นจะถูกลบออกจากการตั้งค่าที่ชื่นชอบด้วย การลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อย
5
เลือก [Destination Type to Register] และคลิก [OK]
ในการลงทะเบียนปลายทางที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ให้เลือก [File]
6
ระบุปลายทาง
ในการลงทะเบียนปลายทางแฟกซ์
ในการลงทะเบียนปลายทางเมลหรือ I-Fax
ในการลงทะเบียนปลายทางที่เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP
 
7
คลิก [OK]
6CC7-089