การกำหนดเวลารอสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

เมื่อเครือข่ายถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนกับสวิตช์ฮับหรือบริดจ์หลายตัว มันจำเป็นต้องมีกลไกเพื่อป้องกันไฟล์ทับซ้อนจากการทำซ้ำ หนึ่งในวิธีการที่ได้ผลมาก คือการกำหนดหน้าที่ของสวิตช์พอร์ตแต่ละตัว อย่างไรก็ตาม การสื่อสารอาจถูกรบกวนได้ประมาณสิบวินาทีทันทีที่คุณเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อ หรือคุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าไป ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้ตั้งเวลารอสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)>  <เครือข่าย (Network)>
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อน ID และ PIN ที่ถูกต้อง การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
3
เลือก <เวลาที่ต้องรอสำหรับการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ (Waiting Time for Connection at Startup)>
4
ใส่เวลาที่ต้องรอก่อนเริ่มการสื่อสารกับเครือข่าย และเลือก <นำไปใช้ (Apply)>
6CC7-012