การติดตั้ง

ก่อนใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่อง คุณต้องตั้งค่าสภาพสิ่งแวดล้อมล่วงหน้า ในการเริ่มต้นดำเนินการ ให้ตรวจสอบลำดับของขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการตั้งค่าจริง การเตรียมพร้อมที่จำเป็นก่อนใช้งาน
ฟังก์ชันที่ติดตั้งในเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดดู ฟังก์ชันหลัก และตรวจสอบฟังก์ชันที่พร้อมใช้งาน
การกำหนดการตั้งค่าเบื้องต้นของเครื่อง (คู่มือการติดตั้ง)
คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับใช้งานเครื่องได้อย่างง่ายดาย เช่น การตั้งค่าวันที่ เวลา และเครือข่าย โดยทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอต่อไปนี้ การตั้งค่าโดยใช้คู่มือการตั้งค่า
6CC7-000