การเปลี่ยนแปลงหน่วยการรับส่งสูงสุด

ในเครือข่าย Ethernet ส่วนใหญ่ ขนาดสูงสุดของแพคเก็ตที่สามารถส่งได้คือ 1500 ไบต์ แพคเก็ต (packet) หมายถึงกลุ่มข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งข้อมูลต้นฉบับจะแบ่งออกเป็นแพคเก็ตก่อนจะส่งออกไป หน่วยรับส่งข้อมูลสูงสุด (Maximum Transmission Unit หรือ MTU) อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเครือข่าย เปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเมื่อจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)>  <เครือข่าย (Network)>
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อน ID และ PIN ที่ถูกต้อง การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
3
เลือก <การตั้งค่า TCP/IP (TCP/IP Settings)>  <ขนาด MTU (MTU Size)>
4
เลือก MTU
5
เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่
ปิดเครื่อง รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วค่อยเปิดใหม่
6CC7-011